İş

Küçük Ölçekli İşletmelerin Metro Türkiye Desteğiyle Yetiştirdiği Alabalık Şimdi Raflarda!

Metro Türkiye’nin sürdürülebilir balıkçılık vizyonu doğrultusunda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Derneği iş birliğinde “Küçük Ölçek, Değer Büyük” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında verilen eğitimler küçük ölçekli klasik aile balıkçılığını desteklemek ve bundan sonra teknik altyapıyı desteklemek amacıyla yetiştirilen alabalıklar raflardaki yerini almaya başlamıştır.

Küçük ölçekli üreticilerden temin ettikleri alabalıkları raflarına taşıdıklarını belirten Metro Turkey Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “Birinci yılını geride bırakan projemiz sayesinde hem Türkiye’ye hem de Türkiye’ye katkı sağladık. üreticilerimizin desteklenmesi ve ticari motivasyon sağlayarak sürdürülebilirliğe. Mart ayından bu yana küçük ölçekli üreticilerden temin ettiğimiz yaklaşık 30 ton alabalığı tüketiciyle buluşturduk. Artık rafa kaldırdığımız alabalıkları profesyonel mutfaklara ulaştırmaya ve böylece restoran işletmeciliği ekosisteminde tüketimlerini artırmaya odaklandık.”

1990 yılından bu yana sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyan Metro Türkiye, sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek ve balık tüketimini artırmak için değerli çalışmalar yürütüyor. Sürdürülebilir balıkçılığı mümkün kılmak için küçük ve klasik aile balıkçılığını destekleyen Metro Türkiye, geçtiğimiz yıl “Ölçeği Küçük, Değeri Büyük” sloganıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022’yi “Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA)” ilan etmesinin ardından BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Derneği iş birliğinde yürütülen proje ile küçük üreticilere eğitim verildi. , teknik esaslar ve yetiştiricilik konularında eğitimler vermektedir. danışmanlığı da yapılmıştır. Mart ayında ilk mahsullerini vermeye başlayan proje kapsamında yetiştirilen alabalıklar Metro Türkiye mağazalarında yerini alırken, 3 ay gibi kısa bir sürede 30 tona yakın balık restoran ve tüketicilerle buluştu.

Metro Türkiye olarak 33 yıldır tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik odaklı yürüttüklerini belirten, Metro Türkiye Satınalma Yürütme Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “Metro Türkiye olarak izlenebilirlikten hayvan refahına, gıda israfının önlenmesinden sürdürülebilir balıkçılığa, yerel üretici ve eserlerin desteklenmesine kadar birçok alanda bölümümüze yön veren çalışmalar yürütüyoruz. Balığı sadece ticari bir eser olarak değil, gelecek nesillere bırakılması gereken değerli bir varlık olarak görüyoruz. Denizlerimizdeki balıkların sürdürülebilir olması için kültür balıkçılığının da değerli bir konu olarak ele alınması gerekiyor. Bu nedenle gerek denizlerimizdeki balıklar gerekse çiftliklerimizdeki balıkçılıkta sürdürülebilirliği sağlamak için imza attığımız çok değerli projelerimiz var. ‘Kızını Ara’, ‘Palamutlar Nerede’, ‘Bugünün Balığını Bırakalım’ kampanyalarımızla denizlerdeki balık stoklarını ve çeşitlerini korumak amacıyla 2010 yılından bu yana sürdürülebilir balıkçılığı satın alma politikamızın merkezinde tutuyoruz. Yarın İçin’ ve ‘Yarın, Yemeden Önce Nerede Yiyeceği’.

Küçük ve Klasik Aile Balıkçılığı Desteklenir

Şimdi ise geçen yıl ilk adımı atılan projenin sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayan, Düşük “Üretim odaklı projelerde üretici birlikleri ve kooperatiflerle birlikte ilerleyerek çok daha fazla verim alınacağına inanan bir firma olarak FAO ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Derneği işbirliği ile bu projeyi hayata geçirdik. IYAFA 2022 kapsamında başlattığımız bu ortak proje ile, balıkçılık ve su kaynaklarının sorumlu ve sürdürülebilir kullanımı yoluyla daha sağlıklı gıda sistemlerinin kurulmasına katkılarını sürdürmek için küçük ve klasik aile balıkçılığının korunmasına destek ve katkı sağlıyoruz. Küçük ölçekli geleneksel balıkçılık ve yetiştiricilik, iklim değişikliği ve çevresel bozulma gibi faktörlerden olumsuz etkilenmekte ve daha fazla ticari motivasyon gerektirmektedir. İYAFA 2022 kapsamında hayata geçirdiğimiz bu proje ile kendilerine bu konularda destek vermekten ve bu vesileyle farkındalık yaratmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk eğitimleri verildi

Eğitimler ve saha gezileri ile başlatılan proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmesi. Düşük, devam etti:

“Küçük ve klasik aile balıkçılığının korunması ve alabalığın dalda hak ettiği fiyatın verilmesi amacıyla oluşturulan proje kapsamında ilk olarak bölgedeki 25 küçük ölçekli alabalık üreticisine bire bir eğitimler verdik. gün. ‘Balık ve Su Ürünlerinde Gıda Güvenliği ve Kalitesi’ eğitimi kapsamında; sadık yemek tarifi, suda yaşayan eserlerin değeri, iyi su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları, işçi hijyeni, temizlik ve sanitasyon, atık kontrolü, ağ denetimleri, biyogüvenlik önlemleri, yem yönetimi, tesis ve ekipman bakımı, arıtma, balık sağlığı ve refahı, hasat, paketleme, proses ve atık yönetimi eğitimi. ‘Alabalık Değer Zincirinde Sosyal Uygunluk’ eğitimi kapsamında konularımız; Çalışanların işletmelere dahil edilmesi ve korunması, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı, ayrımcılık yapılmaması, adil fiyat, insana yakışır çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliğinin önlenmesi, haksız çalışmanın önlenmesi, çevrenin korunması ve etik iş davranışı sosyal uygunluğun temel ilkeleriydi. . Tüm bu eğitimlerin üreticilerimize değerli katkılar sağladığına inanıyoruz. Ayrıca ıslah konusunda teknik destek ve danışmanlık desteği de verildi. Direkt alım ve alım garantisi ile üreticilere katkı sağlamayı, klasik usullerle yapılan su ürünleri yetiştiriciliğine kalite standartlarını getirerek klasik balıkçılığın sürdürülebilirliğine destek olmayı amaçladık” dedi.

Proje 5 klasik işletme ile devam ediyor

İlk etapta pilot olarak 5 küçük işletme, 4 üretici ve 1 paketleme tesisi ile devam ettiklerini kaydeden Dr. Deniz Alkaç “Bu işletmelerin gıda güvenliği ve sosyal uygunluk düzeylerinin belirlenmesi için ön kontroller düzenlendi. Ön kontrollerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Metro Turkey kalite güvence yetkili yöneticileri tarafından işletmelere 5 gün boyunca yerinde ve sahada eğitimler ve teknik bilgi birikimi sağlanmıştır. Ayrıca işletmelerde adil çalışma koşullarının sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yerine getirilmesi için alınması gereken önlemler belirlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Akabinde gıda güvenliği ve sosyal uygunluk konularında takip kontrolleri düzenlenmiş ve işletmeler kontrollerden başarıyla geçmiştir. Ayrıca çalışmalar Metro Türkiye tarafından bağımsız akredite laboratuvarlarda raf ömrü ve yasal gıda güvenliği kriterlerine uygunluk açısından analiz edilmiştir.

İşletmelerin mevcut sistemlerini ileriye taşıyarak Metro tedarikçisi olabilmeleri için gerekli kalite, hijyen, gıda güvenliği ve çalışma koşulları kurallarını yerine getirdiklerini vurgulayan Prof. Düşük , “Bu yapılanmalar sonucunda alabalığı Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla seçilen üreticilerden temin etmeye başladık. Gıda güvenliği ve sosyal uygunluk kontrolleri ile uygunluğu garanti altına alınan alabalıklar, Metro Türkiye mağazalarında yerini almaya başladı. Mart ayından bu yana 30 tona yakın alabalık aromasını tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Bu şartları sağlayan işletmelerin sadece Metro’da değil, iç pazarda ve ihracatta da yer almasının önünü açtı. Böylece ticari motivasyon sağlayarak üreticilerimizin desteklenmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağladık. Üreticiler Birliği ile yürüttüğümüz bu çalışma ile aslında sadece 4 üreticinin değil, Birliğe bağlı her üreticinin standartlarını yükseltiyoruz. Gelecekteki talebe bağlı olarak daha fazla üretici ile çalışmaya da açığız.”

Profesyonel mutfaklarda alabalık tüketimi artırılacak

En büyük amaçlarının küçük ölçekli üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirten, Düşük “Alabalık, gelecek nesillere bırakmamız gereken bedellerden biridir. Gastronomi sektörünün en yakın iş ortaklarından biri olarak artık küçük üreticilerden tedarik ettiğimiz alabalıkları profesyonel mutfaklarla buluşturmaya ve bu sayede ekosistemdeki bilinirliğini ve kullanılabilirliğini artırmaya odaklandık. Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak 8 yıl önce hayata geçirdiğimiz Gastronometro’da şeflerimiz alabalık kullanarak özel tarifler hazırlayarak yeme-içme departmanına bu konuda yol gösteriyor. Profesyonel mutfaklarda klasik tanımların yanı sıra çağdaş tanımların da kullanımının artması alabalık yetiştiriciliğine değerli katkılar sağlayacaktır. Alabalığın kısa sürede daha profesyonel mutfaklarda en iyi tanımlamalarla yer bulacağına inanıyoruz” dedi.

FAO’dan alabalık çiftçilerine tam destek

Metro Türkiye ile olan proje ortaklıklarına da değinen, Özcan Türkoğlu, FAO Kıdemli Program Koordinatörü Öte yandan, “IYAFA 2022’nin başkanlık organizasyonu FAO olarak geçtiğimiz yıl içinde birçok farklı faaliyet gerçekleştirdik. Bu kapsamda Muğla ilinde alabalık alanında küçük ölçekli balıkçıları desteklemek ve alabalık yetiştiriciliği potansiyelini ortaya çıkarmak için Metro Türkiye ile bir araya geldik. Küçük ölçekli balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, küresel ve yerel besin sistemlerinin bir modülü olarak su ürünlerinin sağlıklı, sadık, karşılanabilir ve besleyici tüketimine değerli bir katkı sağlar. Bu çerçevede FAO olarak yakın ve uzak pazarlara erişim, üretim ve lojistik altyapı, küçük ölçekli balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kapsayıcı fiyat zincirlerinin kurulması gibi sektörel konulara önem veriyoruz. Bu açıdan bakıldığında, balıkçılar, balıkçılar ve emekçiler için uygun fiyatlı yüksek kaliteli balık ürünleri tedarik ederek yerel ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi ve ek istihdam yaratmayı değerli buluyoruz. FAO ve Metro Türkiye ile geçtiğimiz yaz burada alabalık üreticilerine verdiğimiz “Küçük Ölçekli Alabalık Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk Eğitimi” ile küçük alabalık çiftliklerinin sürdürülebilirliğine destek olduk. Proje kapsamında aile işletmelerine bağlı küçük ölçekli alabalık çiftliklerinin bu konudaki bilgilerini arttırarak farkındalıklarını artırdık. FAO olarak Türkiye’nin en değerli su canlılarından biri olan alabalığın hak ettiği ilgiyi görmesine ve dünyanın her yerindeki tüketiciler tarafından tercih edilir hale gelmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım “Üreticiden tüketiciye uzanan gıda tedarik zincirinde küçük aile işletmelerinin geleneksel üretimlerini pazara uygun hale getirmek açısından bu proje çok faydalı oldu. Metro Türkiye ve FAO ile birlikte hayata geçirdiğimiz ve küçük aile işletmelerini kapsayan “Ölçeği Küçük, Değeri Büyük” sloganıyla hayata geçirdiğimiz projemiz, Türkiye’deki küçük işletmelerin sosyo-ekonomik ve teknik kapasitelerini de geliştirecek. gelecek. Uzun vadede; Proje, ülkemizde alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına yol açacağı gibi, üretici düzenlemeleri açısından sucul eserlerin çevre, insan ve toplum odaklı dönüşümüne katkı sağlayacaktır.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbulescort.io
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
bratca.com istanbul escort ajansı
istanbul eskort